Regulamin świadczenia usług sklepu mikroprint.pl

§ 1 Mikroprint.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest spółka GM & Mikroprint sp. z.o.o. w Turku przy ul. Kolska szosa 33a, 62-700, której prezesem zarządu jest Marcin Kubiak. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie mikroprint.pl. § 2 Mikroprint.pl jest internetowym sklepem z drukarkami, częściami oraz akcesoriami do druku 3D. § 3 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem mikroprint.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika. § 4 1. Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na stronie sklepu (mikroprint.pl/?page_id=178) i wypełnić wskazany na tej stronie formularz. 2. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej pozycji książkowej, wybór liczby egzemplarzy i kliknięcie znaku „kupuję”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia. 3. Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście w siedzibie mikroprint.pl bez dodatkowej opłaty. 4. Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia. 5. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail potwierdzający przyjęcie zamówienia.  § 5 1. Zamawiający – konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 2. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu,  Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a mikroprint.pl zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie. § 6 1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy. 2. Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek mikroprint.pl, który pokrywa związane z tym koszty. 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, mikroprint.pl zareklamowany towar odsyła na własny koszt. 4. W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, mikroprint.pl informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi mikroprint.pl

Polecamy! Ostatnio dodane produkty